BTC قیمت

قیمت جهانی

66,596

قیمت بازار داخلی

66,617.03

بالا ترین پیشنهاد فروش

66,770

پایین ترین پیشنهاد خرید

65,857.1
در حال استفاده از بازار تعهدی می باشید
انتقال اعتبار
کارمزد: 0 درصد
کارمزد: 0 درصد