کارمزد ها

توضیحاتی درباره کارمزد ها سایت من

به صورت کلی کارمزد های سایت من به چهار دسته تقسیم میشوند.

کارمزد های سفارش سریع

در این بخش کارمزد خرید و فروش به صورت ثابت 1 درصد میباشد و براساس نوع سطح پکیج تغییر نمیکند ، این نوع خرید و فروش فقط بین سایت من و کاربر انجام میشود.

کارمزد برداشت ریال

در این بخش کارمزد به صورت ثابت تا سقف 200.000.000 تومان معادل 6.000 تومان میباشد .

کارمزد برداشت رمز ارز

در این بخش کارمزدها براساس شبکه های رمز ارز ها محاسبه میگردد و به صورت دوره ای امکان تغییر دارد.

کارمزد برداشت رمز ارز

در این بخش کارمزد ها بر اساس سطح پکیج کاربر مشخص میگردد . صرافی در مجموع دارای 8 سطح کاربر میباشد که جدول کارمزد ها در پایین صفحه قرارداده شده است.

نکات مهم سطح بندی

 1. سطح 1

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 2. سطح 2

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 3. سطح 3

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 4. سطح 4

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 5. سطح 5

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

لیست کارمزد ها

سطح کاربری درصد خرید درصد فروش تعداد معامله در ماه سقف حجم معاملات ریالی (تومان) سقف حجم معاملات تتر سود بازاریابی حداکثر مقدار برداشت ریالی (روزانه) حداکثر مقدار واریز ریالی (روزانه)
سطح 1 0.35 0.35 100 0 تومان 0 تتر 20 0 0
سطح 2 0.35 0.35 100 0 تومان 0 تتر 25 10,000,000 0
سطح 3 0.35 0.35 100 0 تومان 0 تتر 25 15,000,000 0
سطح 4 0.35 0.35 100 0 تومان 0 تتر 30 25,000,000 5,000,000
سطح 5 0.31 0.31 150 300,000,000 تومان 5,000 تتر 30 100,000,000 50,000,000
سطح 6 0.28 0.28 200 1,000,000,000 تومان 20,000 تتر 35 300,000,000 100,000,000
سطح 7 0.25 0.25 500 3,000,000,000 تومان 50,000 تتر 40 500,000,000 25,000,000
سطح 10 0.21 0.21 1,000 5,000,000,000 تومان 100,000 تتر 45 1,000,000,000 25,000,000
سطح 14 0.35 0.35 100 100,000,000 تومان 2,000 تتر 30 50,000,000 25,000,000